GREMIUM COOBRA vyhlašuje, v rámci Systému včasného varování (SVAR)

BEZPEČNOSTNÍ STUPEŇ 2 - STAV VAROVÁNÍ

pro kraje

všechny kraje ČR

z důvodu

V souvislosti s šířením COVID-19 na území ČR vyhlásila vláda dne 12.3.2020 od 14:00 "NOUZOVÝ STAV" a to na dobu 30 dní (tj. do 11.4.2020). V rámci nouzového stavu se zavádí tato opatření:

  • od 12. března od 18:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob
    • Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb
  • zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie
  • zakazuje se vstup všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí a zakazuje se českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové
    • Zemí je 13, kromě Číny, Jižní Koreje a Íránu se opatření týká řady zemí EU, například Itálie, Španělska, Rakouska, Norska, Švédska či Francie

V případě nedostupnosti mobilního signálu, budeme využívat pro komunikaci veřejné frekvence v pásmu VHF!

---

STUPEŇ 2 - STAV VAROVÁNÍ (žlutý)

Ohrožení: Akutní nebezpečí. Situace se prudce zhoršuje.

Činnosti: Prioritou před normálním občanským životem je příprava na možnost vyhlášení nejvyššího stupně STAVU OHROŽENÍ