Již druhý měsíc pokračuje skupina Zemské domobrany Nemesis Mělník na organizování pravidelných kurzů boje z blízka pro členy skupin domobrany a jejich rodinné příslušníky.

Výcvik vedou místní zkušení instruktoři ve spolupráci s izraelským bezpečnostním expertem Davidem Bohbotem, odborníkem a instruktorem bojového umění Krav Maga, boje s nožem, bezpečnosti a praktické střelby.

David cvičí již od šesti let a soustavně se učí a udržuje si aktuální informace z oboru. Od roku 1996 žije trvale v Praze v České republice a již 15 let dobrovolně navštěvuje školy, učí děti sebeobraně podle Krav Maga. Před 5 lety začal též navštěvovat různé besedy, kde sdílí informace a své názory o radikálním islámu, jeho souvislosti s terorismem a vysvětluje jak posílit bezpečnost v ČR.

S domobranou ho spojují společné postoje proti masové nelegální migraci a reálnému nebezpečí z přijímání imigrantů z kulturně a nábožensky odlišného prostředí, což může vyústit až ke ztrátě celoevropské identity a charakteru a k ZÁNIKU naší země a národa.

Skupina ZD Nemesis nabízí kolegům z ostatních domobraneckých skupin poslední volná místa v pořádaných kurzech.

- apt -